Najmłodsi wracają do treningów

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu od 4.05.2020 r. wznowiliśmy zajęcia w naszym klubie. Ten tydzień trenują roczniki do 2010 r. włącznie, a od 11.05.2020 r. uruchomione zostaną także treningi dla wszystkich roczników młodszych i będą one odbywały się według określonego harmonogramu. Pamiętajmy, że zajęcia prowadzone są ściśle wg wytycznych zgodnych z rozporządzeniem rządu, dlatego bardzo prosimy o zastosowanie się do nich oraz przestrzegania zasad przyjętych w tym okresie. Taka forma organizacji treningów będzie obowiązywać do czasu wprowadzenia nowych rozporządzeń rządu.
W związku z powyższym wracamy także do 100% opłat za treningi. Opłata członkowska powinna być uiszczana jak do tej pory, tj. do 10-go każdego miesiąca. Należy jednak dodać, że wszystkie ustalenia i deklaracje klubu co do opłat z miesiąca marca i kwietnia obowiązują. Jeśli ktoś opłacił składkę marcową w całości, to w miesiącu maj będzie mógł wpłacić składkę w wysokości 50% jej wysokości.
Z tego miejsca dziękujemy tym, którzy te opłaty w tym okresie uiszczali w pełnej kwocie oraz tym którzy wspierali klub w kwietniu kiedy te opłaty były zniesione/dobrowolne. Mamy nadzieję na stopniowe ale szybkie przywracanie normalnego trybu treningowego, Państwu i naszym wychowankom życzymy zdrowia i zapraszamy na wyczekiwane treningi.

Zarząd MKS Wicher Kobyłka

Start a Conversation

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *